ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ


1.Για τη βαθιά γνώση του αντικειμένου
Τα στελέχη της LogothetisGas έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους μέσα από ενδελεχής μελέτες και εφαρμογές σε διάρκεια 4 δεκαετιών όχι μόνο στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά στο χώρο των υγρών καυσίμων και ειδικότερα του υγραερίου. Όλες οι υπηρεσίες αλλά και τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την υποχρέωση και την ευθύνη ως προς τον καταναλωτή.


2.Για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Η μεγαλύτερη επένδυση της Logothetis Gas είναι η επιλογή του πολυάριθμου προσωπικού που διαθέτει. Η ομάδα των τεχνικών αποτελείται από ειδικευμένα πρόσωπα, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδίκευσης. Οι άνθρωποι που αποτελούν το διοικητικό τμήμα της εταιρείας αναζητούν συνεχώς καινοτόμες λύσεις και ιδέες που έχουν ως στόχο το μέγιστο βαθμό ικανοποίησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.


3.Γιατί η πορεία μας εγγυάται την ύπαρξή μας στο μέλλον
Η ιστορία της εταιρείας είναι εκείνη που αποτελεί την εγγυημένη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στο μέλλον. Ούσα 4 δεκαετίες στην αγορά, η Logothetis Gas έχει αναπτύξει ένα μεγάλου εύρους πελατολόγιο που τη βοηθά συνεχώς να αναπτύσσεται και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα, με αποτέλεσμα την ολοένα ανοδική πορεία της. 


4.Για την οικονομία & ποιότητα που προσφέρουμε
Στη διάρκεια λειτουργίας της, η εταιρεία Logothetis Gas συνάντησε διάφορες οικονομικές συνθήκες στην αγορά με αποτέλεσμα τη διατήρηση μιας βασικής ιδέας, τη σχέση τιμής-απόδοσης. Ερευνώντας αδιάκοπα το πλαίσιο των συνεργατών της, η εταιρεία καλύπτει την ανάγκη του κοινού της, για αξιόπιστα και οικονομικά προϊόντα.